Zorg- & Leerbakkerij

Zorg- & Leerbakkerij Ard biedt personen, die vanwege een beperking niet of moeilijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, een interessante en waardevolle dagbesteding in de bakkerij. De ervaring leert, dat deze personen helemaal opbloeien door hun werkzaamheden in de bakkerij en in het bakkersvak.

Geen wonder, ze hebben niet alleen een gevarieerde en gewaardeerde dagtaak, maar horen er weer bij! Zorg bakkerij Ard biedt hen op locatie zinvol, aansprekend en gevarieerd werk, dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Deelnemers.
Door je beperking kom je niet aan de slag bij een gewoon bedrijf. Toch wil je niet doelloos thuis zitten. Daarom zoek je een leuke dagbesteding bij jou in de buurt.
Als je dan ook nog het liefst met je handen werkt, is Zorg bakkerij Ard voor jou misschien wel een echte ontwikkelingskans.

Bij Zorg bakkerij Ard werk je in kleine groepen veelal in de bakkerij of in de winkel.
Daarbij kun je rekenen op goede ondersteuning en begeleiding. Op deze website vind je informatie over wat wij doen. Heb je interesse, bel ons dan! De adresgegevens staan op de contactpagina.

Start.
Na de aanmelding maken de bakker en de deelnemer afspraken over zaken als de startdatum, de werktijden, proeftijd en bijkomende regelingen. Na een korte oriƫntatie- en kennismakingsperiode stelt de bakker voor iedere deelnemer een persoonlijk plan op.

Hierin staan zaken als werkvoorkeur, gemaakte afspraken en welke begeleiding en ondersteuning nodig is. De bakker bespreekt het plan periodiek met de deelnemer en vervolgens stelt het eventueel bij.

Instellingen.
Zorg bakkerij Ard en zijn netwerk staan borg voor een professionele begeleiding van de deelnemers. Zij stellen de deelnemer en zijn mogelijkheden steeds centraal. Daartoe zoeken ze niet alleen een op zijn interesses toegespitste werk- en dagbestedingsmogelijkheid, maar betrekken hem ook bij het hele begeleidingsproces.

Zorg bakkerij Ard begeleidt ook mensen met complexere begeleidingsvragen.
Hierbij kun je denken aan autisme, psychiatrische kenmerken, niet-aangeboren hersenbeschadiging en mensen met bijzondere gedragskenmerken. Op basis van beschikbare deskundigheid en brede ervaring realiseert Zorg bakkerij Ard doorgaans op korte termijn een adequate beantwoording van uw zorgvraag.

Regelingen.
Zorg bakkerij Ard schrijft de deelnemer in op basis van een dienstverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken over het aantal deelnamedagen, de begeleidingsbehoefte en eventuele bijzondere omstandigheden. Tijdens de werkzaamheden vallen de deelnemers onder de aansprakelijkheid van Zorg bakkerij Ard, hiertoe is een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Kosten.
Zorg bakkerij Ard brengt voor de geboden dienstverlening een marktconforme vergoeding in rekening. Financiering van deze dienstverlening is mogelijk via het Persoon Gebonden Budget (PGB) of via de AWBZ Zorg In Natura (ZIN). Een geldige indicatie van het CIZ is hiervoor noodzakelijk. Zorg- & Leerbakkerij Ard (tel. 077 3981430) kunnen u helpen en begeleiden bij het verkrijgen van deze indicatie.

Werkaanbod.
Het werkaanbod is afkomstig uit onze goed lopende bakkerij en uit opdrachten, die komen uit de toeristische sector. Onder begeleiding van een medewerker voeren de deelnemers van Zorg bakkerij Ard alle voorkomende bakkerijwerkzaamheden uit.
Dagelijks zijn ze in de weer met het bakken en onderhouden van bakkerij en winkel.
Organisaties zoals Vereniging van bakkers gilde, Gemeenten, maar ook particulieren maken gebruik van onze diensten. Bent u onze volgende tevreden klant? Neemt gerust contact met ons op voor meer informatie.